• Home
  • Books
  • Doet God ertoe? Een interpretatie van Whitehead als bijdrage aan een theologie van Gods handelen

Doet God ertoe? Een interpretatie van Whitehead als bijdrage aan een theologie van Gods handelen

Palmyre Oomen, Doet God ertoe? Een interpretatie van Whitehead als bijdrage aan een theologie van Gods handelen, Kampen: Kok, 1998, 603 + xv pp.

Voor de complete tekst van het boek, klik hier.


Back cover:

Centraal in deze studie staat de vraag naar het handelen van God in de wereld. De notie dat God handelt is wenselijk, maar ook moeilijk. Wenselijk, omdat het tot de kern van het christelijk geloof behoort dat God een handelende God is - een kern die zeker in de context van lijden niet zonder schade kan worden weggelaten. Moeilijk is die notie echter, omdat ze botst met de belangrijke plaats die een besef van autonomie inneemt in de wijze waarop de geseculariseerde mens zichzelf en de wereld verstaat. Bovendien botst ze met de negativiteit van veel lijden, wat toch een goede en handelende God lijkt tegen te spreken.

In deze studie wordt onderzocht of de filosofie van Alfred North Whitehead (1861-1947) de theologie vlot kan trekken waar het gaat om de problematiek van Gods handelen, juist in relatie tot die ervaringen van autonomie en lijden. Daartoe wordt Whiteheads denken eerst uitvoerig gepresenteerd en bediscussieerd. Daarmee is dit boek tevens een belangrijke inleiding op Whiteheads gedachtegoed, en daarvan zijn er in het Nederlands taalgebied nog maar weinig.

Ten aanzien van Whiteheads visie op God en wereld komen daarna de drie vragen terug die in deze studie het zoeken sturen: Is er bij Whitehead sprake van een handelen van God? Wordt de autonomie van mensen en van de fysische wereld door hem serieus genomen? Biedt zijn visie de mogelijkheid om theologisch het lijden als negatief te zien, dat wil zeggen als tegen Gods bedoeling, en God als kracht ertegenin? Op alle drie de vragen is het antwoord positief én anders dan verwacht.

 

ISBN 90 435 0009 7  /  NUGI 632

[zie voor de 2de gereviseerde editie: de uitgave van 2004. En evenzo voor
de mogelijkheid die 2e druk te kopen voor de prijs van € 25,00, inclusief verzendkosten]

  • Home
  • Books
  • Doet God ertoe? Een interpretatie van Whitehead als bijdrage aan een theologie van Gods handelen