• Home
  • Books
  • Hersenen - Bewustzijn - Zicht op onszelf

Hersenen - Bewustzijn - Zicht op onszelf

Palmyre Oomen e.a. (eds.), Hersenen - Bewustzijn - Zicht op onszelf, Nijmegen: Valkhof Pers, 2001, 125 pp.

Inhoud/Content 

 

Back cover:

De vraag wat bewustzijn is, kent tot nu toe geen onomstreden antwoord. Elk antwoord roept nieuwe intrigerende vragen op. Vaststaat dat we geen bewustzijn hebben zonder hersenen en dat de kennis van onze hersenen spectaculair groeit. Ondanks alle nieuwe wetenschappelijke inzichten kan er echter geen koppeling gemaakt worden tussen de geanalyseerde hersenprocessen en de subjectieve ervaring die wij `bewustzijn' noemen.

Welke definitie van bewustzijn wij ook kiezen, de afhankelijkheid van functionerende hersenen is zo onmiskenbaar, dat er volgens sommigen geen onderscheid bestaat tussen onze hersenen en onze bewuste ik-ervaring. Dit resulteert dan in uitspraken als: `Wij zijn onze hersenen'.

Het perspectief dat het onze hérsenen zijn die de beslissingen nemen en dat wijzélf erbuiten staan, ondergraaft echter ons alledaagse zelfbeeld: hoe zit het dan met vrijheid, met verantwoordelijkheid, met liefde? Het stelt ook de religieuze dimensie van ons zelfbeeld ter discussie: hoe nog te spreken over de mens als beeld van God, over ziel, geest, vrijheid?

Deze vragen naar de betekenis van de resultaten van het hersenonderzoek, zowel met betrekking tot het alledaagse fenomeen van bewustzijn als met betrekking tot de religieuze dimensie van het zicht op onszelf, staan centraal in deze publicatie van het Thijmgenootschap en het Heyendaal Instituut Nijmegen.

ISBN 90 5625 108 2

  • Home
  • Books
  • Hersenen - Bewustzijn - Zicht op onszelf