• Home
  • Books
  • Cyberspace: Zijn, denken en bewegen in een grenzeloze wereld

Cyberspace: Zijn, denken en bewegen in een grenzeloze wereld

Palmyre Oomen e.a. (eds.), Cyberspace: Zijn, denken en bewegen in een grenzeloze wereld, Nijmegen: Valkhof Pers, 2006, 157 pp.

Inhoud/Content 

 

Back cover:

Het aanzetten van de computer is als het openen van een deur naar een andere wereld, een wereld vol informatie, soms ook vol sensaties en religieuze gewaarwordingen, maar ook een wereld van verleiding en misleiding, waarin mensen van identiteit kunnen wisselen en waarin alles zeer snel en nog sneller gaat. Een wereld kortom die het meer dan waard is om je in te verdiepen en kritisch te verkennen.

Cyberspace geeft de ‘ruimte’ aan die ontsloten wordt door de wereldwijde koppeling van computergeheugens. In deze ‘ruimte’ bestaan de grenzen van de fysieke wereld niet meer. Afstand vormt geen beperking meer voor e-mail, voor telebankieren, en zelfs niet voor chirurgische ingrepen. Met een webcam kun je elkaar ook over grote afstand in de ogen kijken.

De meer-dimensionale weergave van al deze informatie kan de suggestie wekken dat we ons in die informatie bevinden en ons in deze virtuele werkelijkheid vrijelijk kunnen bewegen en ermee in interactie kunnen treden.

In ‘Cyberspace ─ zijn, denken en bewegen in een grenzeloze wereld’  verkennen de auteurs vanuit verschillende invals­hoeken de steeds voortgaande informatietechnologie en wat deze doet met onze menselijke identiteit, onze religieuze verbeelding en ons denken over lichamelijkheid.


Publicatie van het Thijmgenootschap, Nijmegen en de Radboudstichting, Vught
ISBN  90 5625 224 0

  • Home
  • Books
  • Cyberspace: Zijn, denken en bewegen in een grenzeloze wereld