• Home
  • Books
  • Evolutie, cultuur en religie: Perspectieven vanuit biologie en theologie

Evolutie, cultuur en religie: Perspectieven vanuit biologie en theologie

Palmyre Oomen & Taede Smedes (eds.), Evolutie, cultuur en religie: Perspectieven vanuit biologie en theologie, Kampen: Klement, 2010, 182 pp.

Inhoud/Content

Back cover:

Het Darwinjaar 2009 was een jaar waarin wetenschappelijk werd stilgestaan bij de 200ste geboortedag van Charles Darwin en bij het 150-jarig bestaan van zijn The Origin of Species. Maar er gebeurde meer. Darwins evolutietheorie bleek opnieuw te resoneren met levensbeschouwelijke vragen: Wat betekent de evolutietheorie voor ons denken over de mens, over God, over bijbelteksten, over cultuur en religie? Deze en dergelijke vragen waren en zijn onderwerp van een bij vlagen zeer heftig debat over evolutie en christelijk geloof – een debat waarin vaak de nuance ontbreekt.

In dit boek wordt die nuance juist wel gezocht. Internationaal erkende experts uit de biologie, filosofie en theologie laten zien dat de discussie niet te reduceren valt tot een simpel dilemma van ‘óf geloof óf evolutie’. Zowel aan de kant van de biologie als aan de kant van theologie en filosofie is er zoveel méér dat te denken geeft: er is niet één onveranderlijke biologische evolutietheorie, er is niet slechts één darwiniaanse visie op cultuur en religie, niet slechts één bijbels scheppingsverhaal en niet slechts één mogelijke theologische reactie op evolutie.

Dit prikkelende boek geeft toegang tot de rijkdom aan ideeën en voortschrijdende inzichten met betrekking tot evolutie, cultuur en religie. Het is bedoeld voor eenieder die zich wil verdiepen in de vragen rond geloof en evolutie, en kan dan ook als een inleiding tot deze problematiek beschouwd worden.

Met bijdragen van Chris Buskes (wetenschapsfilosoof), Gert Flik (bioloog), Palmyre Oomen (bioloog, theoloog en filosoof), Taede Smedes (godsdienstfilosoof) en Ellen van Wolde (bijbelwetenschapper). Allen zijn zij verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

ISBN 978 90 8687 072 1  /  Uitgeverij Klement, Kampen, Nederland  //   ISBN 978 90 289 6119 7  /  Uitgeverij Pelckmans, Kapellen, België

  • Home
  • Books
  • Evolutie, cultuur en religie: Perspectieven vanuit biologie en theologie