• Home
  • Books
  • Vrije wil – een hersenkronkel? Wetenschappers en filosofen over een fascinerende vraag

Vrije wil – een hersenkronkel? Wetenschappers en filosofen over een fascinerende vraag

Palmyre Oomen (ed.), Vrije wil – een hersenkronkel? Wetenschappers en filosofen over een fascinerende vraag, Zoetermeer: Klement, 2013, 254 pp.

Inhoud/Content 

 

Back cover: 

De notie ‘vrije wil’ staat tegenwoordig sterk onder druk. Op grond van bevindingen vanuit de neurowetenschappen stellen auteurs als Dick Swaab en Victor Lamme dat die zgn. ‘vrije wil’ niet meer is dan een hersenkronkel.

Het is echter niet pas de neurowetenschap die aanleiding geeft te denken over de complexe relatie tussen (vrije) wil en determinisme/noodzaak: Thomas van Aquino, Spinoza, Kant, Iris Murdoch, Harry Frankfurt en tal van anderen hebben een veel minder naïef vrijheidsbegrip dan soms vanuit neurowetenschap­pelijke hoek wordt gesuggereerd. Dit boek brengt dergelijke oude en nieuwe filosofische inzichten over de (on)vrije wil in verband met resultaten van de huidige neurowetenschappen.

Met deze publicatie leveren redacteur en auteurs een bijdrage aan het bij tijden heftige debat over de fascinerende vraag naar de betekenis van neurowetenschappelijke bevindingen voor het denken over (on)vrijheid van ons willen en handelen. Het is geen welles-boek als reactie op spraakmakende nietes-boeken. Maar het wil wel iets aan het debat toevoegen: begripsverheldering, inzicht in samenhangen en meer opties om over na te denken. Opdat het denken niet stopt.

Met bijdragen van Dick Akerboom, Ciano Aydin, Edith Brugmans, Ybo Buruma, Daan Evers, Pim Haselager, Frank Leoné, Donald Loose, Niels van Miltenburg, Thomas Müller, René Munnik, Palmyre Oomen, Han van Ruler en Rudi te Velde.

ISBN 978 90 8687 121 6  /  NUR 910; 730  /  www.uitgeverijklement.nl

  • Home
  • Books
  • Vrije wil – een hersenkronkel? Wetenschappers en filosofen over een fascinerende vraag