• Home
  • Books
  • Doet God ertoe? Een interpretatie van Whitehead als bijdrage aan een theologie van Gods handelen (2nd ed.)

Doet God ertoe? Een interpretatie van Whitehead als bijdrage aan een theologie van Gods handelen (2nd ed.)

Palmyre Oomen, Doet God ertoe? Een interpretatie van Whitehead als bijdrage aan een theologie van Gods handelen, 2nd revised edition, Kampen: Klement, 2004, 603 + xi pp. (1st ed.: Kampen: Kok, 1998).

Voor de complete tekst van de 1e editie (1998), klik hier.

Back cover:

De filosofie van Alfred North Whitehead (1861-1947), die als wiskundige én wijsgeer een markante plaats inneemt in het denken van de twintigste eeuw, speelt in dit boek een hoofdrol. Zijn visie op werkelijkheid, op God en wereld, op ervaring, op metafysica als poging tot interpretatie, vormt in deze studie het voornaamste object van analyse, discussie en evaluatie. Dit werk heeft daarmee een sterk filosofisch karakter, al gebeurt dit alles uiteindelijk vanuit een overkoepelende theologische vraagstelling.

De bedoeling van dit boek is namelijk bij te dragen aan een theologische doordenking van de thematiek van Gods handelen. Hoe wezenlijk de notie van Gods werkzaamheid in de wereld ook mag zijn voor het christelijke geloof (en het joodse en islamitische geloof), ze is er niet minder problematisch om. Integendeel. Ze botst fors met de belangrijke plaats die een besef van autonomie inneemt in de wijze waarop de geseculariseerde mens zichzelf en de wereld verstaat. Bovendien botst ze niet minder fors met de negativiteit van veel onrecht en lijden. Botsingen die rationeel en existentieel culmineren in de vraag `Doet God ertoe?'.

Oomen onderzoekt of en, zo ja, hoe Whiteheads filosofie, vaak aangeduid als ‘procesfilosofie’, de theologie vlot kan trekken waar het gaat om de problematiek van Gods handelen, speciaal in relatie tot die ervaringen van autonomie en lijden. Whiteheads denken zelf wordt daartoe uitvoerig en kritisch gepresenteerd. Daarmee is dit boek tevens een belangrijke inleiding op deze moeilijke maar buitengewoon interessante filosofie.

Een heruitgave van de voortreffelijke en alom  geprezen studie, die in 2001 werd bekroond met de vijfjaarlijkse academische prijs van het Leidse Legatum Stolpianum.

“… een grondige analyse van Whitehead’s teksten en daar op fijnzinnige manier op voortbouwend… Met virtuositeit analyseert Oomen de verschillende theologische aspecten van de problematiek van Gods handelen … stuk voor stuk scherpzinnige analyses … met een verfrissende openheid voor het existentiële.”  André Cloots in Tijdschrift voor Theologie

 

 

Palmyre Oomen studeerde wiskundige biologie in Leiden en Delft, en theologie en filosofie in Nijmegen. In 1998 promoveerde zij cum laude op het onderhavige wijsgerig-theologische werk. Zij is aan de Radboud Universiteit Nijmegen hoofd van de sectie ‘Theologie en Exacte wetenschappen’ van het Heyendaal Instituut,  een interdisciplinair onderzoeksinstituut voor theologie, wetenschap en cultuur. Sinds 2002 is zij bijzonder hoogleraar Wijsbegeerte vanwege de Radboudstichting aan de Technische Universiteit Eindhoven.

ISBN 90 77070 63 x

[Dit boek is niet meer verkrijgbaar in de boekhandel, maar kan wel rechtstreeks
besteld worden bij de auteur (via 'contact') voor de prijs van € 25,00, inclusief verzendkosten.]

  • Home
  • Books
  • Doet God ertoe? Een interpretatie van Whitehead als bijdrage aan een theologie van Gods handelen (2nd ed.)